شهر زیر زمینی نوش آباد

نوش‌آباد در شمال شهر کاشان ومیان شهرهای آران و بیدگل و سفیدشهر واقع شده‌است. وضع طبیعی آن به صورت جلگه ای و دشت همواری است که عوارض طبیعی در آن به چشم نمی‌خورد. جمعیت آن در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار نفر است. نوش آباد پاِتخت انو شیروان پادشاه ساسانی بوده است.قدیمی ترین مأخذی که به نوش آباد اشاره دارد کتاب «الاعلاق النفیسه» ابن رسته (290هجری) است. وی از نوش آباد بعنوان یکی از منزلگاههای راه بین ری و اصفهان نام می برد. این شهر دارای آب و هوای گرم و خشک در تابستان و سرد و خشن در زمستان است .” نوش آباد از انوشه (انوشه روان) به معنی بی‌زوال و جاویدان و بی‌مرگ می‌باشد. جایی که خوش و خرم است. این شهر زیر زمینی به دلیل ساختارهای متراکم چون دالان های باریک تودرتو و اتاقق هایی با ابعاد کوچک  معروف است. مجموعه اویی در زیر بافت قدیم شهر شکل گرفته و تا سطح کنونی شهر نیز گسترده شده است. کشف این سازه‌ها به صورت اتفاقی و توسط فردی که قصد حفر چاه در منزل خود داشت صورت گرفته است. برای ورود به آن، به دلیل پیدا نشدن ورودی اصلی, از آب انباری که مجاور این شهر زیر زمینی است استفاده می‌شود.

فاصله نوش آباد تا کمپ کویری شتر سواری متین آباد 86 کیلومتر ( حدودا 1 ساعت )