منطقه نمونه گردشگری متین آباد

منطقه نمونه گردشگری متین آباد نخستین اکو کمپ ایران، در ۲۵ کیلومتری شمال نطنز و ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی کاشان، در سال ۲۰۱۰ با هدف  توسعه گردشگری پایدار و مسئولانه و حمایت از جامعه محلی و زیست بوم منطقه احداث شد. این مجموعه به علت فعالیت های اکو توریستی خود در سال ۲۰۱۴ از سوی سازمان ملل (UN DESA) به عنوان یکی از ۱۸ سایت برتر جهان ازنظر بهترین عملکرد شناخته و معرفی و در سال ۲۰۱۵ نیز موفق به کسب جایزه صلح و محیط زیست دکتر تقی ابتکار شد.

«اکو توریسم» سفری مسئولانه  و داوطلبانه به مناطق طبیعی و بکر و تخریب نشده است؛ به طوری که نه تنها حداقل آسیب به محیط زیست منطقه وارد و همچون میراثی برای آیندگان حفظ شود، بلکه در عین حال با مشارکت جامعه محلی مقصد نیز موجب ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی آن ها شود. سفرهای اکوتوریستی با هدفی ورای سفر کردنِ صِرف و گذراندن اوقاتی خوش در مقصد گردشگری صورت می گیرد. هدف از آن آموزش، مشاهده و درک عمیق زیبایی های طبیعی، گیاهی، جانوری منطقه، احترام به ارزش ها، فرهنگ و شیوه زندگی مردم جامعه محلی و درآمیختن با آن ها است.

ارایه انواع اقامت با استفاده از مصالح بومی، آموزش و ایجاد اشتغال برای افراد بومی در کادر اجرایی اکوکمپ و درنتیجه کمک به کاهش مهاجرت بومیان منطقه، استفاده از انرژی خورشیدی، احداث مزرعه ارگانیک، پرورش شتر و شترمرغ، احداث زمین بازی کودک با استفاده از مصالح بومی از جمله فعالیت های منطقه نمونه گردشگری متین آباد محسوب می شود.