موقعیت جغرافیایی محل

روستای متین آباد در خط مقدم تعادل بین انسان وماسه قرار گرفته است . نوار ماسه ای این منطقه جزئی از نواری است که در حد واسط بین دوپلایای دق سرخ زواره و دریاچه نمک قرار دارد . نوار ماسه ای مذکور در گذشته مرز شکل گیری و بستر تشکیل روستاهایی بوده که امروزه تمامی آنها در زیر ماسه مدفون هستند و درحدود 4 کیلومتری همین کمپ می توانید یکی از سایتهای باستانی مدفون را مشاهده کنید. تنها آثار باقیمانده این شهر یا سکونتگاه مدفون در نوار ماسه ای مرقد امامزاده آقا علی عباس (ع) فرزند امام هفتم شیعیان است. بعلت احترامی که مردم به ایشان قایل هستند در طول 1200 سال گذشته حفظ شده است.

ویژگیهای اقلیمی – میانگین دمای سالانه حدود 19 درجه و میزان بارش 100 میلیمتر وحداکثر مطلق دما 46 و حداقل مطلق 12- می باشد.

شواهد نشان میدهد در هزار سال پیش اثری از تپه های ماسه ای در این منطقه وجود نداشته است. همه تپه های ماسه ای درزیر خط تراز (منحنی میزان) 1000 قرار گرفته اند .

ماسه هایی که در اینجا وجود دارد نماینده کانیهای موجود در سنگهای کرکس هستند که طی فرایند فیزیکوشیمیایی از سنگها جدا و بوسیله آب به اینجا حمل گردیده اند.

تاریخ استقرار انسان در این شهرستان و بخصوص دشتهای منطقه براساس تحقیقات مشترک گروه های ایرانی وآلمانی به اواخر پالئولتیک 1200 سال قبل بر میگردد ولی به وفور محوطه های مربوط به هزاره های ششم ، پنجم ، چهارم ، سوم و اول قبل از میلاد در فاصله ای به شعاع 10 کیلومتری متین آباد وجود دارند.

یکی از محوطه هایی که از سال 1379 تا 1382 بواسطه گروه ایرانی و آلمانی کاوش شده محوطه باستانی اریسمان در 10 کیلومتری متین آباد قرار دارد این محوطه بعوان وسیعترین وقدیمیترین سایت متالیک پیش از تاریخ ایران شناخته شده و نمادی شاخص از تاریخ و فرهنگ صنعتی پیش از تاریخ ایران و جهان معرفی گردیده است .